TrackID bắt đầu được cập nhật version 4 với giao diện mới

Hôm nay Sony lại cho phát hành một phiên bản mới dành cho ứng dụng TrackID (ứng dụng nhận dạng bài hát) với số bản dựng (4.0.B.5.0), thật sự trong phiên bản này không nhận thấy sự thay đổi so với phiên bản trước đây, ngoài giao diện UI mới, bao gồm khả năng đồng bộ hóa tìm kiếm trên thiết bị qua (SEN hay Facebook) và tốc độ nhận dạng nhanh hơn.

2014-09-16-21.12.30-315x560

nguồn: Xperia Blog