Ứng dụng Video Unlimited nhận bản cập nhật 13.0.B.0.4

Sony vừa phát hành bản cập nhật mới cho ứng dụng Video Unlimited tới một số thiết bị trong đó có Xperia M2. Ứng dụng này đã được cập nhật lên phiên bản có số hiệu 13.0.B.0.4 và không có thông tin gì về các thay đổi so với bản trước (13.0.A.1.1). Bản này làm tốt hơn về các bố trí các tiêu đề trong trang chủ Store và một số thay đổi trong thiết kế các biểu tượng. Bạn có thể tải file APK ở đây (giải nén file zip): Video Unlimited (13.0.B.0.4).

Nguồn: Xperia Blog