Ứng dụng Walkman cập nhật phiên bản mới ( 8.5.A.0.6) thêm tính năng điều khiển phát nhạc từ Android Wear

Mới đây một bản cập nhật mới đã được Sony phát hành dành cho ứng dụng Walkman, phiên bản mới được xây dựng di chuyển từ số bản dựng (8.4.A.5.4) lên ( 8.5.A.0.6). Được biết, trên phiên bản mới còn được bổ sung thêm tính năng hỗ trợ điều khiển phát nhạc trên Xperia từ thiết bị Android Wear hoặc có thể tải về danh sách nhạc trực tiếp từ thiết bị. Đây có thể nói là một bản cập nhật tuyệt vời đầy bất ngờ dành cho người dùng vừa mua SmartWatch 3

Walkman-8.5.A.0.6-apk