Widget Weather cập nhật phiên bản mới (2.0.A.0.74) – vá lỗi và hỗ trợ thêm ngôn ngữ

Widget thời tiết là một tiện ích ứng dụng hay mà bất cứ người dùng Android nào cũng cần và rất thích, ứng dụng tạo cho bạn thuận lợi xem những thông tin về thời tiết nhiệt độ, độ ẩm,…một cách nhanh chóng. Tuy nhiên điều khó chịu nhất đôi khi ứng dụng không đáp ứng đủ về ngôn ngữ cho các quốc gia, đây là một sự hạn chế cho người dùng. Và điều khó chịu đó đã được Sony tạm khỏa lấp bằng một phiên bản cập nhật mới cho Xperia Z3 và Xperia Z3 Compact, phiên bản được cập nhật (2.0.A.0.65) lên (2.0.A.0.74), phiên bản mới vá lỗi và hỗ trợ thêm ngôn ngữ

Nếu bạn không muốn chờ đợi cập nhật qua OTA thì có thể tải file apk về cài đặt tại đây.