Xperia E1 có được chứng nhận firmware mới (20.1.A.0.45)

Một vài ngày trước chúng ta đã chứng kiến một biến thể khác của Xperia E1 (D21XX) phiên bản hai sim đã có chứng nhận firmware mới và nối tiếp hôm nay Xperia E1 (D2004, D2005) phiên bản một SIM cuối cùng cũng có phiên bản phần mềm mới cho riêng mình với số bản dựng (20.1.A.0.45). Hy vọng Xperia E1 khi được cập nhật phiên bản phần mềm mới sẽ có được tính năng di chuyển ứng dụng sang thẻ SD như Xperia T2 nhận được gần đây trên Android Kitkat.

nguồn: Xperia Blog