Xperia E1 dual đang nhận được firmware 20.0.B.0.84.

Tuần trước, chúng ta đã nhìn thầy một bản dựng phần mềm nhỏ (20.0.B.0.84) được chứng nhận cho Xperia E1 dual  (D2104, D2105). Và bây giờ, bản cập nhật này đã bắt đầu được tung ra cho Xperia E1 dual. Mặc dù không có bất cứ thay đổi đáng chú ý nào nhưng chúng tôi cho rằng nó chỉ là một bản cập nhật vá lỗi. 

Nguồn