Xperia E3 và E3 dual bắt đầu nhận bản cập nhật mới

Sony bắt đầu cập nhật firmware mới cho Xperia E3 (D2203, D2206) từ phiên bản 18.4.C.1.36 lên 18.4.C.2.12. Ngoài ra,Xperia E3 dual cũng đồng thời có bản cập nhật từ phiên bản 18.4.B.1.20 lên 18.4.B.2.14. Dưới đây là một số hình ảnh. Nếu đang sử dụng Xperia E3 hay E3 dual hãy kiểm tra thử nhé.

Xperia E3 D2303
Xperia E3 D2303
Xperia-E3-Dual_D2212
Xperia E3 Dual D2212

Theo Xperiablog