Xperia Home Launcher cập nhật phiên bản mới ( 6.3.A.0.7)

Mới đây Sony vừa cho phát hành môt bản cập nhật mới cho  Xperia Home Launcher, đối với người dùng Xperia E1 và Xperia E1 Dual sẽ tìm thấy phiên bản mới trong một bản cập nhật phần mềm Android Kitkat 4.4 trong vài ngày nay. Hiện tại, trên Xperia Z2 chúng tôi tìm thấy chúng hiện diện với phiên bản cập nhật là (6.2.1.A.0.12), trong khi đó Xperia E1 lại được cập nhật phiên bản có số bản dựng ( 6.3.A.0.7). Tuy nhiên nhìn chung không có sự khác biệt lớn, riêng thao tác khi xoá ứng dụng hay widget trên Launcher, nó sẽ xuất hiện dấu (X) khi bạn thực hiện thao tác trên.

Lưu ý, Xperia Home mới chỉ làm việc trên các thiết bị Android 4.4 trở lên, bạn có thể vào link ẩn tại đây để tải về.

nguồn: Xperia Blog