Xperia M và Xperia M dual được chứng nhận firmware mới.

Dựa vào trang web PTCRB thì một bản cập nhật phần mềm mới sẽ sớm hướng đến Xperia M (C190X) và Xperia M dual (C200X). Hai bản dựng phần mềm mới đã được chứng nhận, trong khi Xperia M “nhìn thấy” firmware có số bản dựng 15.4.A.1.9 thì Xperia M dual lại “nhìn thấy” firmware có số bản dựng 15.5.A.1.5.

Đối với Xperia M, firmware này sẽ đưa số bản dựng từ 15.4.A.0.23 lên 15.4.A.1.9 còn đối với Xperia M dual thì nó sẽ nâng số bản dựng từ 15.5.A.0.18 lên 15.5.A.1.5. Có vẻ như đây sẽ là một bản cập nhật hữu ích cho firmware Android 4.3 Jelly Bean đầu tiên đã bắt đầu được tung ra vào tháng 3/2014. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn ngay khi nó bắt đầu được tung ra.

Nguồn