Xperia T và Xperia TX đang nhận được firmware 9.2.A.1.205.

Một bản cập nhật phần mềm nhỏ hiện đang được tung ra cho người dùng Xperia T (LT30p) và Xperia TX (LT29i). Firmware này đã đưa số bản dựng 9.2.A.1.199 hiện tại lên số bản dựng 9.2.A.1.205. Với sự thay đổi nhỏ trong số bản dựng thì chúng tôi hy vọng rằng đây là một bản cập nhật dùng để vá lỗi và cải thiện hiệu năng. Firmware mới nhất này dường như đã đổ bộ vào các nhà mạng ở một số khu vực thông qua Xperia Update Checker.

Nguồn