Xperia X: Hiện đã có phần mềm mới 34.0.A.2.292

Hiện đã có bản cập nhật phần mềm (v. 34.0.A.2.292) cho thiết bị của bạn. Cập nhật phần mềm cho thiết bị của bạn và tận hưởng các tính năng mới, hiệu năng tốt hơn, tốc độ và các bản sửa lỗi. Bạn có thể cập nhật phần mềm ngay trong thiết bị của mình. Rất dễ dàng và không cần sao lưu.

Phần mềm này bao gồm:

  • Bao gồm các cải tiến bảo mật mới nhất
  • Phần mềm quản lý vân tay được cải thiện (vân tay hiện tại sẽ được xóa và bạn sẽ cần đăng ký vân tay lại)
  • Trải nghiệm camera được tinh chỉnh
  • Chức năng cảm ứng và hiệu suất được cải thiện
  • Các cải thiện về độ ổn định, hiệu suất & pin

Để cập nhật thiết bị không dây

  1. Từ Màn hình chính của bạn, chạm .
  2. Tìm và chạm Cài đặt, sau đó chạm Giới thiệu về Điện thoại hoặc Giới thiệu về Máy tính bảng.
  3. Chạm Bản cập nhật phần mềm, sau đó chọn bản cập nhật hệ thống và chạm Tải xuống.
  4. Cài đặt bản cập nhật theo cách thủ công sau khi tải xuống.

Lưu ý! Chúng tôi đề xuất sử dụng kết nối Wi-Fi® để tránh phải trả phí lưu lượng dữ liệu.

Để đọc thêm về bản cập nhật, nhấp vào đây.