Xperia Z Ultra được chứng nhận firmware 14.2.A.1.144.

Đầu tuần này, chúng tôi đã báo cáo về một firmware mới có số bản dựng 14.2.A.1.144 được chứng nhận bởi PTCRB dành cho Xperia Z1 (chỉ có model C6903) và Xperia Z1 Compact (D5503). Bản dựng này chỉ được chứng nhận cho Xperia Z1 – phiên bản LTE dành cho khu vực Châu Âu/Châu Á, điều này cho thấy nó có thể là một bản cập nhật dành cho nhà mạng.

Và bây giờ bản dựng phần mềm này cũng được chứng nhận cho Xperia Z Ultra (chỉ có model C6833). Firmware này trông giống như một bản cập nhật nhỏ của firmware được chứng nhận gần đây nhất (14.2.A.1.142), vì vậy chúng tôi mong đợi nó sẽ vá lại hết các lỗi nhỏ.

Nguồn