Xperia Z1 của nhà mạng Telekom Deutschland đã nhận được firmware 14.2.A.1.142.

Xperia Z1 Compact là thiết bị đầu tiên được cập nhật lên firmware có số bản dựng 14.2.A.1.142, tuy nhiên việc cập nhật cho nó vẫn còn rất hạn chế. Tình trạng tương tự cũng xảy ra đối với Xperia Z1 (C6903), hiện giờ firmware 14.2.A.1.142 đang được tung ra cho các khách hàng mua Xperia Z1 từ Telekom Deutschland. Firmware này dường như chỉ là một bản cập nhật dùng để vá lại các lỗi của bản cập nhật 14.2.A.1.136 trước, không có bất cứ thay đổi đáng chú ý nào. Chúng tôi không nghĩ rằng bản cập nhật này sẽ được phát hành rộng rãi.

Nguồn