Xperia Z1, Z Ultra và Z1 compact có chứng nhận Android Lollipop (14.5.A.0.242), các phiên còn lại của Z2 và Z3 cũng có

Sony Xperia Z1, Z1 compact và Z Ultra sẽ nhanh chóng tham gia vào gia đình Android Lollipop . Firmware với bản dựng 4.5.A.0.242 vừa được chứng nhận. Sony cho biết rằng thiết bị khác của dòng Xperia Z sẽ bắt đầu nhìn thấy những cập nhật trong khoảng hai tuần. Đây là tuần cuối cùng, vì vậy có khả năng chúng ta có thể nhìn thấy Lollipop được cập nhật cho Xperia Z1 và Z Ultra vào cuối tháng này.

Xperia-Z2_D6502_23.1.A.0.690

Ở một diễn biến khác  PTCRB đã chứng nhận các bản cập nhật Lollipop với bản dựng 23.1.A.0.690 cho các phiên bản Xperia bao gồm Xperia Z2 (D6502, D6503), Xperia Tablet Z2 (SGP521), Xperia Z3 (D6603, D6653), Xperia Z3 Compact (D5803, D5833) và Xperia Tablet Z3 Compact (SGP621, SGP641) ngay sau việc triển khai Android 5.0.2 Lollipop cho loạt Xperia Z2 và Xperia Z3 tuần trước cho khu vực Bắc Âu và vùng Baltic.

Theo Xperiablog