Xperia Z2 đang nhận được firmware mới (17.1.A.2.69).

Một bản cập nhật mới (qua OTA) đã xuất hiện trên Xperia Z2 ở một số khu vực, nó đưa số bản dựng từ 17.1.A.2.55 lên 17.1.A.2.69. Một số người dùng đã nói rằng phiên bản phần mềm này được cài sẵn trên Xperia Z2 ngay từ khi họ mua. Về tổng quan thì trông nó như một bản cập nhật nhỏ so với firmware trước, chủ yếu là vá lỗi và cải thiện hiệu năng.

Nguồn