Xperia Z2 Tablet được cho đặt hàng trước tại Canada, giá từ 10.35 triệu đồng.

Cách đây không lâu, Xperia Z2 Tablet đã được cho đặt hàng trước ở Mĩ và giờ đây điều này cũng đã xảy ra ở Canada. Phiên bản 16GB Wi-Fi đã có sẵn để đặt hàng trước cửa hàng trực tuyến của Sony với giá 529.99$C nhưng chỉ có sẵn màu đen. Phiên bản 32GB Wi-Fi thì lại có sẵn ở cả hai màu đen, trắng và có thể đặt hàng trước với giá 599.99 $C. Trang web Sony Store để thông báo về thời điểm giao hàng là vào ngày 07/05/2014.

Nguồn