Xperia Z3 (D6603) và Xperia Z3 Compact (D5803) tại Anh bất ngờ có cập nhật mới (23.0.A. 2,105)

Hôm nay, Xperia Z3 (D6603) và Xperia Z3 Compact (D5803) tại thị trường Anh quốc bất ngờ nhận được một bản cập nhật mới. Bản cập nhật được xây dựng đi từ số bản dựng 23.0.A.2.93 hoặc (23.0.A.2.98) lên (23.0.A. 2,105). Đây là một bản cập nhật không được Sony cập nhật thông tin trên trang hỗ trợ của họ, do đó theo một số người dùng đầu tiên phản hồi thì không có nhiều thay đổi so với phiên bản trước, và hiện tại vẫn chưa thấy một khu vực nào khác ngoài thị trường Anh.

nguồn: Xperia Blog